Insexnyckel 1,5mm

Artikelnr Vara
001007 Insexnyckel 1,5mm