Mercasol 917 ND

Ett lösningsmedelsburet, transparent vax som kan
appliceras i tjocka skikt utan att rinna eller droppa.
Produkten används för professionell rostskyddsbehandling
av öppna ytor och hålrum på fordon. Produkten
ger ett gott korrosionsskydd under lång tid.

Artikelnr Vara
000605 60 lit
000606 208 lit