NOXUDOL 720

Noxudol 720 är ett tixotropiskt, vattenburet
rostskyddsvax som efter torkning bildar en mjuk
fettliknande film. Produkten är framtagen med
hänsyn till kundens speciella krav på penetration och
droppfrihet 10 minuter efter applicering.

Artikelnr Vara
000889 20 lit
000890 208 lit
000891 Spray 12 x 500 ml
000892 12 x 1 lit