NOXUDOL Auto-Plastone

Noxudol Auto-Plastone

Rostskyddande, armerad och gummiförstärkt pasta
för behandling av underreden, hjulhus och skärmar.
Ger ett pålitligt slitageskydd med hög ljuddämpande
effekt. Mycket motståndskraftig mot temperaturväxlingar.
Ger god vidhäftning på tidigare rostskyddsbehandlade
ytor.

Artikelnr Vara
000922 12 x 1 lit
000923 5 lit