Ljuddämpning

Noxudol 3100 är en vattenburen polymerbaserad ljuddämpningsmassa med låg densitet som effektivt eliminerar störande stomljud. Tack vare sin viskoelasticitet omvandlas ljudalstrande resonanser till värme. Materialet har mycket god vidhäftningsförmåga och är vattenfast i torkat skick.