Köpvillkor

Vi reserverar oss för fel i text, bilder och priser.

Betalningsvillkor
Gäller för företag inom Sverige:
-    Förskott till Bankgiro
-    Faktura 30 dagar
-    Expeditionskostnad på 35kr tillkommer
-    Förseningsersättning om 450kr kan tillämpas enligt lagändring 16 mars 2013
-    Vid inkassokostnad debiteras 90kr
-    Obetald påminnelseavgift påförs nästkommade faktura

Leveransvillkor
Fraktavgiften/pallavgift som tas ut, beräknas enligt varans vikt och volym. Avgiften visas i direkt samband till faktureringen. Ev. Värmefrakt tillkommer på vissa frostkänsliga produkter vintertid.

Leveranssätt
Fraktbolag.

Leveransvillkor
Leverantören åtar sig att leverera i den utsträckning och vid den tidpunkt som framgår av ordererkännande. Leverantören åtar sig att eftersträva en leveranstid om 1-3 dagar från ordererkännande. Fraktbolags leveranstid 2-3 dagar tillkommer.

Priser
Vi reserverar oss för momsändringar, pris- och valutaförändringar som står utanför vår kontroll. Större kvantiteter offereras på begäran.

Äganderättsförbehåll
Alla varor förblir CorrEkts egendom till dess fulla betalning erlagts.

Transportskadat gods
Transportskador skall omgående anmälas till transportören och CorrEkt. Var noga med att kontrollera din försändelse vid mottagandet, att du fått riktigt antal kolli jämfört med frakthandlingen och att allt gods är oskadat.

Saknat / Fellevererat gods
Felaktig eller utebliven leverans skall anmälas till CorrEkt inom 8 dagar från fakturadatum.

Garanti / Reklamation
Vid reklamation eller garanti gäller leverantörens villkor.

Hantering av personuppgifter
När du handlar av oss på CorrEkt så godkänner du att vi får lagra dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL)  All personlig information som du lämnar till oss används bara inom företaget för att kunna ge dig bra service vid dina återkommande köp. Den kan också användas av oss för att skicka dig specialerbjudanden från vår butik och nyhetsbrev om du valt att låta oss göra det.
De personuppgifter som vi lagrar i vår kunddatabas är:
-    För och efternamn
-    Företagsnamn
-    Organisationsnummer
-    Adress
-    E-postadress
-    Telefonnummer